2011/12

Related Post

На крајот на 2011 год. се случи второто, овој пат видоизменето издание на Фестивалот, односно три или четири фестивалски вечер, заокружени со предавањето на м-р Данијела Петрушева-Андова од областа на индиската филозофија. Програмата на ова издание броеше три настани:

  • (Untitled) на Jonathan Parker и Manfred Baumann и дискусија на тема “Што е постмодерна уметност?”
  • „Љубов – филозофија на животот“ – предавање на м-р Данијела Петрушева-Андонова
  • The Soul of Flies на Jonathan Cenzual Burley заедно со краткометражниот филм The Lost Thing

Дизајн на лого и постер: Никола Демерџиев

Related Post

Comments are closed.