Еден драматичен филм (23/05, 20.00)

[ФФФ Docs.]

ЕДЕН ДРАМАТИЧЕН ФИЛМ / A DRAMATIC FILM (Un film dramatique, 2019)                                                                                                                                          

реж. Ерик Бодлер / Éric Baudelaire, France 114′

со вовед во филмот на Бошко Караџов (професор и истражувач)

23 мај (сабота), 20.00 часот, www.cinesquare.net/pff

 

Што правиме заедно? Ова е прашањето кое постојано си го поставуваат учениците од филмската група во средното училиште Дора Мар, но и Ерик Бодлер кој работи со нив во текот на четири години, уште кога тие биле 6-то одделение. Барајќи одговор на ова политичко прашање – прашање коешто вклучува репрезентации на моќ, социјално насилство и идентитет – ги поттикна да трагаат по филмска форма којашто ќе ја препознае (и признае) уникатноста на секој ученик, но и она што ја прави нивната група посебна. Што правиме (ние) заедно, ако тоа не е ниту документарен, ниту игран филм? Драматичен филм, можеби, каде што времето го остава својот печат врз телата и говорот на учениците, и каде што ја откриваме можноста секој да зборува во свое име преку правењето филм за другите, и сите да бидат коавтори на филмот но и креатори на сопствените животи.

ЕДЕН ДРАМАТИЧЕН ФИЛМ на Бодлер ја отелотворува трансформативната моќ на филмот и неговата уникатна можност за саморефлексија преку будното гледање (и забележување) на светот. Филмот својата премиера ја имаше во Moving Ahead програмата на Локарно, а беше прикажан и во рамките на Wavelength на Торонто, Signatures на Ротердам, но и многу други фестивали (New York Film Festival, Vienalle, DocLisboa, Ji.Hlava, Seville European FF, Mar del Plata etc.)

 

 

ЗА БОШКО КАРАЏОВ

Бошко Караџов е професор по филозофија и научен истражувач. Магис­трирал и докторирал на Институтот за филозофија при УКИМ во областа на современата епистемологија и социологијата на познанието. Повеќе од де­сетина години работи како универзитетски асистент, доцент и професор по Филозофија, Политичка филозофија и Методологија и епистемологија на на­учните истражувања, но и како едукатор за филозофија на уметноста и стрип-културата во повеќе интернационални младински образовни програми и школи. Караџов е автор на голем број научни студии и авторизирани пре­давања; тој е научен соработник/истражувач во областа на графичката ли­те­ратура и интермедијалните жанрови на Одделението за лингвистика и ли­тературна наука при Македонската академија на науките и уметностите.

 

 

www: https://lux.org.uk/work/un-film-dramatique

http://www.lesfilmsdici.fr/fr/en-developpement/5200-un-film-dramatique.html?fbclid=IwAR0r3_yBrMMgSMeNQBMeAbdsMVP25dbvt7RxOqShW-eKa_2X9ccCBFvvhpw

Q&A with Eric Baudelaire: https://www.youtube.com/watch?v=iLb5F6JT-E8

Film review: https://www.filmexplorer.ch/detail/un-film-dramatique/

 

 

Excerpt from the film:

Rabyatou: It’s a film.

Guy-Yanis: You keep saying that, but about what? There are films about everything.

Rabyatou: Everything we’ve filmed so far isn’t a documentary. There’s no voice-over saying “Here, you have…”

Guy-Yanis: So what’s it about then?

Rabyatou: It’s just a film.

Guy-Yanis: A travel film ?

Rabyatou: So what do you think the documentary is about?

Guy-Yanis: About life in middle school.

Rabyatou: It could be a film about life in middle school.

Guy-Yanis: But is it dramatic, or a comedy?

David: Isn’t it about us?

Anida: It could be just expressing something.

David: You could say it’s a drama.

Guy-Yanis: If it’s a film, there’s a theme.

Rabyatou: OK… But we did foley effects!

Guy-Yanis: Wait, you’re telling me the film is a comedy or a drama?

David: It could be a drama because it’s dramatic to forget the sound in St-Denis when we need sound. It’s dramatic. In a film, when someone dies, it’s dramatic. Here, the sound stayed in St-Ouen and that’s dramatic.

[Silence]

David: Is that dramatic, yes or no?

Guy-Yanis: No.

Rabyatou: But we never described life in middle school: “Every morning, we wake up…” So it’s not a documentary.

David: It’s about how we felt the shock of sound disappearing. How we survived it.

Anida, Rabyatou: But it’s not a documentary!