Работилница: „Времето како филозофска димензија на филмот“