Специјална проекција на победничкиот филм на ФФФ 2017