Селектори и жирија на Фестивалот

СЕЛЕКТОРИ НА ФЕСТИВАЛОТ

 

ЖИРИ НА ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ

 

ЖИРИ НА КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ