ФФФ КАРАВАН

Проекција на филм проследен со дискусија од областа на филм-философијата во присуство на еден од гостите од Главната програма во Скопје со цел децентрализација на културата од главниот град и пренесување на дел од атмосферата на Фестивалот низ неколку градови на земјата во соработка со локалните партнери и ко-организатори на Караванот.

20.05
Штип
Проекција на филмови од
9. Филозофски Филмски Фестивал за
студентите од Филмската академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Во соработка со Филмската академија при УГД Штип

 

 

22.05
Прилеп
БАДЈУ (Badiou, 2018)
реж. Горав Калјан и Рохан Калјан / Gorav Kalyan & Rohan Kalyan (US), 83’
Излагање на тема: Симптомот Бадју
– д-р Марија Тодороска

Во соработка со филозофскиот портал „Акиндин“ 

 

21.03
Свети Николе
Едуктивна работилница за млади во
СОУ „Кочо Рацин“ – Свети Николе

ЗА ТЕЛОТО И ДУШАТА
(On Body and Soul / Teströl és lélekröl, 2017)
реж. Илдико Ењеди/ Ildikó Enyedi (HU), 116’
Излагање на тема:
Интимната комуникација меѓу телото и душата
– акад. Катица Ќулавкова

Во соработка со Меѓународен славјански универзитет „Г.Р. Державин“

 

 

23.05
Битола
Едуктивна работилница за млади во
СОУ Гимназија „Таки Даскало“ – Битола

ИДА(Ida, 2013)
реж. Павел Павликовски / Paweł Pawlikowski (PL/DK), 82’
Излагање на тема:
Ида: Обид за едно крос-културно читање
– м-р Наум Трајановски

Во соработка со Дебатен Клуб „Контра Кадар“ – Битола