Едукативна работилница во Св. Николе со проф. Кирил Трајчев