Едукативна работилница во Битола со д-р Дејан Здравков