ФФФ Караван: Штип – проекција на победничките филмови на УГД Штип (24.04)