Филозофско Филмско Фестивалче: Reloaded (2011/12)

      На крајот на 2011 год. се случи второто, овој пат видоизменето издание на Фестивалот, во кое веќе се наѕираше денешниот фокусиран концепт, односно три или четири фестивалски вечери, тогаш заокружени со предавањето на м-р Данијела Петрушева-Андова од областа на индиската филозофија. Програмата на ова издание броеше три настани:

  • Проекција на филмот (Untitled) на Jonathan Parker и Manfred Baumann и дискусија на тема “Што е постмодерна уметност?”
  • Љубов – филозофија на животот“ – предавање на м-р Данијела Петрушева-Андонова
  • Проекција на The Soul of Flies на Jonathan Cenzual Burley заедно со краткометражниот филм The Lost Thing

4. ФФФче Reloaded - (Untitled)

                                                                 Дизајн на лого и постер: Никола Демерџиев

Leave a Comment