Филозофско Филмско Фестивалче: Букет мисли (2014)

     Четвртото издание на Фестивалот Букет мисли (2014) беше ориентирано кон филозофијата на филмот обработувајќи дела на филмски великани како Тарковски, Ханеке и Линч, овој пат подготвено од страна на младите филозофи и пасионирани љубители на филмот, сите сегашни или поранешни студенти на Институтот за филозофија. Програмата се состоеше од три настани кои се одржаа на 25-ти и 26-ти април 2014 година на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје:

  • Предавање на Перица Јовчевски „Тарковски како повод – кон една херменевтика на огледувањето“ 
  • Проекција на филмот Benny’s Video на Михаел Ханеке и модерирана дискусија  на тема „Михаел Ханеке – стрепење и тишина“ со Мариглен Демири

  • Проекција на филмот Lost Highway на David Lynch и модерирана дискусија на тема „Lynch’s Lost Highway и градењето симулакрум“  со Стефан Палитов

    8. ФФФ Букет мисли [програма]

                                                                             Дизајн на постер: Викторија Бачварова

Leave a Comment