ФФФ караван со Филмската академија при УГД „Гоце Делчев“ во Штип