Работилница за Вовед во филм со СОУ „Кочо Рацин“ во Свети Николе