Работилница за Вовед во филм во Државното музичко училиште во Битола