Придружна програма

Средношколска видео лектира и конкурс за најдобар есеј

17 февруари (среда) 17:00 часот – Кинотека на Македонија

Pokana i Povik za srednoskolski esej verzija

Работилница за студенти и конкурс за најдобар едноминутен филм

4 март (петок) 14:30 часот – Кинотека на Македонија

Покана за работилница - ФФФ 2016 (1)

Покана за работилница - ФФФ 2016 (2)