Посета на СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија и доделување на наградите од ЕП