Отворање на фестивалот – проекција на „Мирно лето“