Селектори и жирија на Фестивалот

СЕЛЕКТОРИ НА ФЕСТИВАЛОТ

ЖИРИ НА ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ

ЖИРИ НА КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ