ФФФ караван – Штип, Свети Никола, Прилеп, Битола (20-23.05)